COMUNITAT DE LES TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA

La Comunitat de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA) orienta la seva estratègia en el sector de la producció i tecnologia agroalimentàries, amb una atenció especial a la innovació en base a l'aprofitament de les tecnologies com a eines de transformació del sector.

La cooperació entre els diferents agents del sistema permet assolir contribucions rellevants pel que fa a la innovació i al coneixement. Apropar les empreses agroalimentàries als centre tecnològics que disposen de tecnologies amb gran potencial per a innovar els processos productius, és el primer pas per iniciar aquest procés d’especialització.

La COTPA aposta per aconseguir una Intensificació Agroalimentària Sostenible, mitjançant la implementació de tecnologies al sector agroalimentari, que permeti una transformació del sector productiu i una especialització que el faci competitiu en l’entorn europeu.

ELS PROJECTES DE LA COMUNITAT

 

FRUIT3CAT

Noves varietats de fruits resistents a les malalties amb alta qualitat organolèptica.

LISA

Reducció de l'aplicació dels inputs agrícoles garantint la sostenibilitat.

IOE-CROPS

Aplicació de tecnologies IoT per a la millora productiva  dels conreus extensius.

REGEVA

Noves estratègies per controlar el virus del  síndrome respiratori i reproductiu porcí.

LIPOXIFEED

Nous subproductes grassos i rics en antioxidants naturals per a l'alimentació animal.

SMARTFARM

Tecnificació intel·ligent i rendible en les granges catalanes.