Des d’un punt de vista global, el sistema alimentari mundial experimentarà pressions sense precedents durant les properes dècades. La població mundial passarà de set bilions en l'actualitat a més de nou bilions l'any 2050. La població tendirà a ser més rica, creant una demanda d’aliments més variada i d'alta qualitat, que requerirà recursos addicionals per produir-se. Al 2012, la FAO va estimar que, si aquesta tendència d’evolució alimentària es manté, la producció mundial d'aliments haurà d'augmentar en un 60% el 2050. Aquestes necessitats addicionals han d'estar cobertes per l'augment  de la producció i de la millora en la utilització dels recursos disponibles.
La COTPA pretén contribuir a l'automatització dels processos, el tractament de dades en la presa de desició, introducció de les tecnologies TFT del sector agroalimentari i de l’economia circular en el sector per tal d’aconseguir donar resposta a aquests reptes.

PRINCIPALS OBJECTIUS

Eficiencia productiva                      

Medi ambient i canvi climàtic

Qualitat, seguretat i traçabilitat

Cooperació i creació de sinergies

Reconeixement internacional

EIXOS ESTRATÈGICS

COTPA_Eixos.png

Reduir residus i augmentar el valor afegit dels productes agroalimentaris

APROFITA

Incorporar la biotecnologia com a recurs d’innovació

RESISTEIX

Avançar en la tecnificació, l’automatització i la integració tecnològica

CONNECTA

LA COMUNITAT ESTÀ COMPOSTA PER

EMPRESES

CENTRES DE CONEIXEMENT

CLÚSTERS

OPIS

COL·LABORA-DORS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació que es proposa la COTPA, és el de la producció agroalimentària, tant agrícola com ramadera, sense deixar de banda les activitats de primera transformació alimentària. Aquest àmbit sectorial és essencial en tota la cadena de valor agroalimentària i té problemàtiques pròpies que requereixen un abordatge adient on es consideri el seu paper en l’equilibri territorial i en el manteniment del medi.

CADENA VALOR.PNG