ESTRATÈGIA RIS3CAT

L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.

Amb el repte de reforçar els vincles i la col·laboració entre el sistema d'R+D+I i el teixit productiu, la RIS3CAT estableix les prioritats de les polítiques públiques de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020.

Les Comunitats RIS3CAT són l’eina que facilita els grans projectes d’R+D i innovació entre empreses i entitats d’un mateix àmbit.

Poden formar part d’una Comunitat RIS3CAT totes aquelles empreses i agents del sistema d’R+D i Innovació català que impulsin plans d’actuacions emmarcats en els eixos de l’estratègia RIS3CAT.

 

Desenvolupar noves tècniques d’optimització de la producció (reducció de costos dels processos productius, transformadors i industrials), millora de l’estratègia dels processos productius agrícoles i ramaders  (sòl, aigua, fertilització, protecció, ...), optimització de la gestió de l’energia i l’aigua (al camp, la granja i la indústria agroalimentària).

Eficiència productiva

Aconseguir la sostenibilitat de la producció i transformació agroalimentària (petjada ecològica: petjada de carboni, petjada hídrica, ...), i la valorització adient dels subproductes amb una conseqüent reducció de residus i del malbaratament de recursos.

Medi ambient i canvi climàtic

Dissenyar sistemes i tecnologies innovadores de producció agroalimentària que assegurin la qualitat del producte, garanteixin la seva seguretat i facilitin la traçabilitat en tot el procés.

Qualitat, seguretat i traçabilitat