ESTRATÈGIA RIS3CAT

L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.

Amb el repte de reforçar els vincles i la col·laboració entre el sistema d'R+D+I i el teixit productiu, la RIS3CAT estableix les prioritats de les polítiques públiques de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020.

Les Comunitats RIS3CAT són l’eina que facilita els grans projectes d’R+D i innovació entre empreses i entitats d’un mateix àmbit.

Poden formar part d’una Comunitat RIS3CAT totes aquelles empreses i agents del sistema d’R+D i Innovació català que impulsin plans d’actuacions emmarcats en els eixos de l’estratègia RIS3CAT.

 

Eficiència productiva

Medi ambient i canvi climàtic

Qualitat, seguretat i traçabilitat