Logo 1 LISA.png

Low Input Sustainable Agriculture (LISA), té com a principal objectiu aplicar als cultius les quantitats optimes de recursos com aigua, adobs i fitosanitaris, sent això un repte necessari per assegurar la sostenibilitat econòmica i mediambiental de l'agricultura. 

Líder: FEMAC

Empreses participants: 7

FEMAC

La FEMAC és el clúster dels mitjans de la producció agrícola de Catalunya. L'especialització tecnològica del clúster fonamentalment és ampli en el sector agrícola, però principalment en l’aplicació sostenible de fertilitzants orgànics.El desenvolupament de nous models de gestió agrícola i l’aplicació de la indústria 4.0. en el sector és un àmbit en el que el clúster hi està treballant des de fa dos anys enrere.