ELS PROJECTES DE LA COMUNITAT

La Comunitat desenvolupa un total de 6 projectes que engloben diferents àmbits relacionats amb el sector agroalimentari. 

Noves varietats de fruits resistents a les malalties amb alta qualitat organolèptica.

FRUIT3CAT

Reducció de l'aplicació dels inputs agrícoles garantint la sostenibilitat.

LISA

Aplicació de tecnologies IoT per a la millora productiva  dels conreus extensius.

IOE-CROPS

Noves estratègies per controlar el virus del  síndrome respiratori i reproductiu porcí.

REGEVA

Nous subproductes grassos i rics en antoxidants naturals per a l'alimentació animal.

LIPOXIFEED

Tecnificació intel·ligent i rendible en les granges catalanes.

SMARTFARM