REGEVA, planteja noves estratègies per controlar el virus de la síndrome respiratori i reproductiu porcí (PRRSV). El repte fonamental és el desenvolupament de noves eines per controlar la malaltia més important que afecta a la producció porcina a Catalunya i al món.

Líder: Piensos del Segre

Empreses participants: 5

710d0bbd76775d156a397e2dfd0d5c73-icono-d
icono-cerdo.png

PIENSOS DEL SEGRE

L’empresa emmarca la seva activitat en el sector agroalimentari. Es dedica a la producció d’animals de granja (porcí i aviram) per subministrar a escorxadors i elaboradors càrnics des de l’any 1963. L’empresa fabrica el pinso necessari per a la producció i engreix dels animals. Piensos del Segre ha participat en diverses activitats de I+D al llarg de la seva història.